Алатки

Алатки

Coming Soon

Интернет-платформата се состои од презентации, медиумски објекти и слободни достапни курсеви / обуки за а) водачи или претставници на локалните заедници, невладини организации, здруженија на граѓани, здруженија на имигранти / бегалци, организации кои поддржуваат инклузија, практики за интеграција, човекови права, интеркултурна размена и б) персоналот на јавните тела и јавните службеници-административни служби на релативни позиции кои имаат потреба да ги стекнат сите овие интеркултурни вештини, неопходни за дневен контакт со граѓани од  различно културно потекло.

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds