Το InterMEDs είναι ένα Erasmus+ Πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην ειδική εκπαίδευση των ντόπιων και των μεταναστών μιας κοινότητας, ώστε να καταστούν τα άτομα που θα δράσουν ως ειδικοί διαμεσολαβητές για την ανταλλαγή διαφορετικών πολιτισμών, με δεξιότητες-κλειδιά την κοινωνική ευθύνη, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την κάθε μορφής προώθηση, όπως την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού, των μέσων και της εκπαίδευσης για την ενίσχυση του σεβασμού, της ανεκτικότητας, της συνεργασίας και του συνασπισμού μεταξύ των κοινοτήτων.